Εγκαταστασεις

Στις υπερσύγχρονες και προσφάτως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις μας 850τ.μ. λειτουργούν:

  • Συσκευαστήριο σουρωτών εντέρων
  • Συσκευαστήριο βαρελιών – δοχείων – δεμάτων
  • Ψυκτικός θάλαμος 5 – 8 oC
  • Ψυκτικός θάλαμος 2 oC
  • Αποθήκη τεχνητών εντέρων, βρώσιμων και μη
  • Αποθήκη πρόσθετων, μειγμάτων και μπαχαρικών