Πιστοποιητικα

Η επιχείρηση με κωδικό εγκατάστασης ELBIS 2 και τα πιστοποιημένα μας συστήματα κατά ISO 22000 & ISO 14001 παρέχει απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, μέσα από ελέγχους (μικροβιολογικούς και χημικούς).

fragoulis-ISO-22000_GR_2017
fragoulis-ISO-14001_GR